Esponjas

Nome Científico Reino Filo Família Nome Comum Link Worms
Agelas oroides Animalia Porifera Agelasidae Esponja http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132454
Chondrosia reniformis Animalia Porifera Chondrosiidae Esponja-rim http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134112
Clathrina lacunosa Animalia Porifera Clathrinidae Esponja-lacunosa http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=150239
Cliona celata Animalia Porifera Clionaidae Esponja-perfurante-amarela http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134121
Cliona viridis Animalia Porifera Clionaidae Esponja-perfurante-verde http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134146
Crella (Pytheas) fusifera Animalia Porifera Crellidae Esponja-de-fuso http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=169069
Dysidea fragilis Animalia Porifera Dysideidae Esponja-pele-de-galinha http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132324
Geodia cydonium Animalia Porifera Geodiidae   http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134025
Hemimycale columella Animalia Porifera Hymedesmiidae Esponja-cratera http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=133543
Ircinia dendroides Animalia Porifera Irciniidae Esponja-árvore http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132349
Leucandra gossei Animalia Porifera Grantiidae Esponja calcária http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=164322
Leuconia johnstoni Animalia Porifera Baeriidae Esponja calcária http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132200
Oscarella lobularis Animalia Porifera Oscarellidae Esponja-carnuda http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=133928
Petrosia (Petrosia) ficiformis Animalia Porifera Petrosiidae Esponja-da-pedra http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=166837
Phorbas fictitius Animalia Porifera Hymedesmiidae Esponja-cratera-vermelha http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=133679
Phorbas tenacior Animalia Porifera Hymedesmiidae Esponja-cratera http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=133693
Sarcotragus foetidus Animalia Porifera Scopalinidae Esponja-couro http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132557
Scopalina lophyropoda Animalia Porifera Scopalinidae Esponja-de-fibra http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=132557
Spongia agaricina Animalia Porifera Spongiidae Orelha-de-elefante http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=165160
Tethya citrina Animalia Porifera Tethyidae Laranja-do-mar http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=134312